Compte Search Menu

 

Disponibilité et classement

SAIGON ROCK & SOUL. VIETNAMESE CLASSIC TRACKS

 • Ref. MY9305
 • SUBLIME FREQUENCIES, 2012. Enregistrement 1968-1974.

Compilation de morceaux pop rock du Vietnam des années 60-70, inspirés des musiques occidentales. Livret en anglais. (ASDS)

Écouter les extraits

Pistes

 • 1 Tình yêu tuyet vòi (The greatest love)
 • 2 Bài ca ngông (The crazy song)
 • 3 Cái trâm em cài (Your hair clip)
 • 4 Tóc mai soi ván soi dài (Long, uneven hair)
 • 5 Nôi buôn con gái (The sadness of being a girl)
 • 6 Con tim và nuóc mát (Heart and tears)
 • 7 Dêm huyên diêu (Magical night)
 • 8 Sao biên (Etoile des neiges)
 • 9 Mat tròi den (Black sun)
 • 10 Bùrng sáng (Dawn)
 • 11 Nhung dóm mát hoa châu (Fireballs)
 • 12 Chuyên tình sao ly (A love story from Sau Ri)
 • 13 Kho tàng cua chúng ta (Our treasures)
 • 14 Hoài thu (Autumn memory)
 • 15 Hòn anh giân em (Jealousy)
 • 16 Duyên phân con gái (A girl's destiny)
 • 17 Dô ai (Riddles)