Compte Search Menu

 

Disponibilité et classement

URRAM - RESPECT
Karen MATHESON

 • Ref. MQ7434
 • VERTICAL RECORDS, 2015.

"Urram" (respect en gaélique) se présente comme un hommage à l'histoire de sa famille. Karen Matheson s'inspire du répertoire musical des îles Hébrides et s'entoure pour l'occasion de musiciens traditionnels et classiques venus d'Ecosse, du Sénégal et de l'Inde; Seckou Keita, Sénégal (kora), Soumik Datta, Inde (sarod), l'ensemble de musique de chambre Mr McFall's... (LF)

Écouter les extraits

Interprètes

Pistes

 • 1 Gura mise tha gu dubhach
 • 2 A' bhirlinn bharrach
 • 3 Ca na dh'fhag thu m'fhichead gini
 • 4 Ci an fhidheall / Cupair thu, taillear thu
 • 5 Urnaigh a bhan Thigreach
 • 6 Cha teid mor a Bharraigh Bhronach
 • 7 Maol Ruanaidh Ghlinneachain
 • 8 Saoil a Mhor am pos thu
 • 9 Taladh Throndairnis
 • 10 Chuir iad an t-suil a pilot ban
 • 11 'Eilean Fraoich
 • 12 S i nochd a' chiad oidche 'n fhoghair
 • 13 Cadal cha Dean mi