Compte Search Menu

 

Disponibilité et classement

THE ROUGH GUIDE TO SCOTTISH MUSIC (+ BONUS CD BY CLIAR)

 • Ref. MQ5116
 • WORLD MUSIC NETWORK, 2014.

Ce Rough Guide compile des chansons et airs de musiciens actuels écossais. Avec en bonus un album complet du groupe Cliar. Quelques notes en anglais. (ASDS)

-

Écouter les extraits

Pistes

Disque 1

 • 1 Latha math
 • 2 Katie cruel
 • 3 Butcher boy
 • 4 The scariest room
 • 5 Sìos dhan an abhainn (down in the river to pray)
 • 6 Tinsel show
 • 7 Ebba brahe / Kilmartin Glen campsite
 • 8 The paper trench
 • 9 Òran dhomhnaill phàdraig (song forDonald Peter)
 • 10 Ae fond kiss
 • 11 Mogaisean
 • 12 Pigeon song
 • 13 Still we dance on
 • 14 Faca sibh raghaill na ailean?
 • 15 Cut me off
 • 16 Tuathal

Disque 2

 • 1 Clò mhic ille mhìcheil
 • 2 A fhleasgaich oig as ceanalta
 • 3 The DTs
 • 4 Mo chailin dìleas donn
 • 5 Puirt a beul
 • 6 Dòmhnall nan dòmhnall
 • 7 The nameless clan
 • 8 Cumha coire cheathaich
 • 9 Bha mo leannan ann
 • 10 The para handy set
 • 11 Ghràidh an tig thu?
 • 12 The harpie set
 • 13 'S truagh nach d' rugadh dall mi