Compte Search Menu

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant d’améliorer le contenu de notre site, la réalisation de statistiques de visites, le choix de vos préférences et/ou la gestion de votre compte utilisateur. En savoir plus

Accepter
 

Disponibilité et classement

ou

ONDER DE GROENE LINDE

 • Ref. MT8559
 • MUSIC & WORDS, 2008. Enregistrement 1954-1986.

Pendant plusieurs décennies, Ate Doornbosch a effectué des collectages à travers tous les Pays-Bas pour son émission radio "Onder de groene linde" (1957-93). Ces neuf cd et un dvd rassemblent ces enregistrements de chansons traditionnelles parlant de thèmes de la vie quotidienne: amour, jalousie, meurtre, religion, magie... et remontant parfois jusqu'au moyen-âge. Ce coffret est accompagné d'un gros livre en anglais et néerlandais, avec toutes les paroles (expliquées) des chansons. Un travail essentiel. (ASDS)

Écouter les extraits

Interprètes

Pistes

Disque 1

 • 1 Jan Alberts stond op en hij zong ereen lied
 • 2 Een meisje van achttien jaren
 • 3 Christenmens wilt toch opmerken
 • 4 Er wou er een jager uit jagen gaan
 • 5 Sa vrienden blijft eens staan
 • 6 Een heer die sprak een meisje aan
 • 7 Een juffrouw met haar meid
 • 8 Daar ging een heer dikwijls van huis
 • 9 't Was des nachts om twalef uren
 • 10 'k Heb laatstmaal een wond're zaakgehoord
 • 11 En duivel Pier die zat te lachen ineen hoek
 • 12 Er was een vrouwtje al over het bos
 • 13 Hoort vrienden, hoort een lied
 • 14 Toen Rollewijn over die bergen kwam

Disque 2

 • 1 't Was al op zo'n driekoon'lijken avond
 • 2 Daar trok weleer een Godsgezant
 • 3 Arreme weduwvrouwe
 • 4 Kom schender van gebod
 • 5 Een koning die had er drie dochtertjes groot
 • 6 Hoe menig paar ziet men in ondeugdvrijen
 • 7 Daar was een zuivere zonne schoon
 • 8 Een jodenkind alhier ter stee
 • 9 Hier is het begin van bitter lijden
 • 10 Waren eens drie zusters samen
 • 11 En daar schuins over die groenlandse heide
 • 12 Kom vrienden wil een lied aanhoren
 • 13 Er waren eens drie broeders
 • 14 Ik kwan eens bie een groot groot groot boerenhoes
 • 15 Toen God de wereld heeft geschapen
 • 16 In d'n tijd dat er nog geen pofmutsen bestonden

Disque 3

 • 1 Toen ik op Neerlands bergen stond
 • 2 Er liep een meisje langs de straat
 • 3 Naar het Rozenland zo zijne wij gevaren
 • 4 Daar was laatst een turrefboer
 • 5 Een muzikant die zat voor't venster
 • 6 Wie komt er kloppen al aan mijn deur
 • 7 Daar boven op een kamerke
 • 8 Ik ben van deze morregen en vroeg opgestaan
 • 9 Daar was laatst een molenaarszoon
 • 10 Daar reed er een heer die was wel diridom
 • 11 O lang, o langgewensten dag
 • 12 Daar was laatst een meisje loos I
 • 13 Er was laatst een meisje loos II
 • 14 Daar was laatst een meisje loos III
 • 15 Daar'n was laatst een meisje loos IV
 • 16 Laatstemaal trok ik eens op die jacht
 • 17 Toen ik voor het eerst op een molenkwam
 • 18 Het was op enen zondag laat
 • 19 Stap met genoegen in mijn bootje
 • 20 En ik zou eens noar die Boakelse mart toegoan
 • 21 Lieve schipper vaar mij over
 • 22 Doar woond'ain mulder al op Veendiek
 • 23 Wat hoord' ik daar in 't midden alvan de nacht
 • 24 En uit jagen d'r zou hij gaan

Disque 4

 • 1 Ik ben er door bossen en velden gaan treden
 • 2 Ik ging laatst al over de groen heide
 • 3 Een jeugdig schoon bloem was uitgegoan
 • 4 Er reed er eens een ruiter al doorhet woud
 • 5 't Was op een zonnige zomerdag
 • 6 Ik liep eens lang geleden
 • 7 Kom laat ons toch zo stil niet zijn
 • 8 Wat zag ik daar van verre
 • 9 Ik ben een dochter jong van jaren
 • 10 Goedendag, goedenmorgen mijn allerliefste lief
 • 11 Kolijn, een brave boerenzoon
 • 12 Komt vrienden wilt eens luist'ren
 • 13 Al over een klein vlondertje ben iker ja gegaan
 • 14 Een schaduw rijk zei tegen mij
 • 15 Van een heer die in een wijnhuis zat
 • 16 Daar onder de groen dalen
 • 17 Zeg moeder, ik kom u een woordje tevragen
 • 18 Ik ging er langs maden, langs weiden
 • 19 Er liep een meisje door het zand
 • 20 En daar ginder in die bergen

Disque 5

 • 1 Op pelgrimspad daar lag een steen
 • 2 Ik ging letsmaal uit wandelen
 • 3 Hoort vrienden hoort, daar is alweer een nieuw lied
 • 4 Wat brengt de liefde menig paar
 • 5 En de ruiter metter zijn blanke zwaard
 • 6 Wat is de liefde wonder in zijn werken
 • 7 Daar reed een markgraver al over deRijn
 • 8 Ik heb gespeeld al met meneer de graaf
 • 9 Daar waren eens drie tamboers
 • 10 Komt vrienden, staat een weinig stil
 • 11 Daar was een herderinnetje
 • 12 Toen ik op Neerlands bergen stond
 • 13 In Eng'land woond'een koopman rijken machtig
 • 14 Er was eens een edelmans here
 • 15 Toen Carolien over 't vallebrugje kwam

Disque 6

 • 1 Daar was eens een meisje vroeger opgestaan
 • 2 Hoe kan d'r een zee zijn zonder water
 • 3 En ik ben het groenelandsstraatje
 • 4 De ruiter die achter de deure stond
 • 5 Laatst kwam ik in een schöne stad
 • 6 Daar waren twee koningskind'ren
 • 7 En d'r waren eens twee zoetelieffies
 • 8 Er was eens een meisje zeer vroeg opgestaan
 • 9 En daar reed eens een ruiter al door zijn straat
 • 10 En d'r was een meisje van Sinterniklaas
 • 11 Hoe helder de zon, hoe duister de maan
 • 12 Wenen, Wenen, Wenen, Wenen
 • 13 Een lindeboom stond diep in 't dal
 • 14 Zolang de boom zal bloeien
 • 15 O schone schipper, wacht gij nog eenmaal
 • 16 Een jonge maags van achttien jaren
 • 17 En er was al ene jonkman fijn
 • 18 Kom klein nachtegaal, vogeltje lief
 • 19 't Is van een koopmansdochterrje
 • 20 Adieu Sophie, hier is mijn hand

Disque 7

 • 1 Hoort en ziet Gods wonderwerken
 • 2 Hooiebergen en op strooiebergen
 • 3 Er was eens een boer met groot geduld
 • 4 Zeg ouders hoort, wilt hier uit leren
 • 5 Achter in die velden
 • 6 En Mastbroek voer ten oorlog
 • 7 De wereld is een speeltoneel
 • 8 Hoort vrienden jong en oud
 • 9 Wat doet Gods wonderwerken
 • 10 Bij Sedan al op de heuvel
 • 11 Een jonge speelman loopt met rasseschreden
 • 12 Daar was een vrouw zeer jong van jaren
 • 13 In 't Haagje woont een man
 • 14 Man en vrouw leefden in vriendschap met elkander
 • 15 Duivels list en oorsprong, dat is een kwade tong
 • 16 Er was eens een boer en die ging naar de wei

Disque 8

 • 1 Berend Kielstra heet de jongeman
 • 2 Er waren eens twee boerenzoons
 • 3 Vrienden luistert naar mijn lied
 • 4 In Amsterdam die grote stad
 • 5 Hoort vrienden, hoort en lied
 • 6 Het was op een zaterdagavondje laat
 • 7 Kom vrienden hoort mijn lied
 • 8 Nederlanders wilt aanhoren
 • 9 Er was laatst eens een groenteboerinne
 • 10 Vier laffe moordenaars
 • 11 Het oude jaar is pas ten eind
 • 12 Het was in het diepste van excelsis
 • 13 Kom luistert oud en jong van jaren
 • 14 Vrienden wilt dit lied aanhoren
 • 15 Zeg vrienden luistert naar mijn lied
 • 16 Zeg vrienden blijf wat staan

Disque 9

 • 1 En zo wou enen bakker uit vrijen gaan
 • 2 Er was laatst een oud soldaat
 • 3 Zeg vrienden luister naar het lied
 • 4 Een boer en een boer en een edele boer
 • 5 Er was een boerenmeid
 • 6 Soldaat kwam uit den oorlog en hoera
 • 7 Kom vrienden luistert naar mijn lied
 • 8 Zeg eens boerendochters die hier in't ronde staan
 • 9 Ik heb 'r es horen zingen van een klucht in het partij
 • 10 Ik ben daar een haasje in het groene woud
 • 11 Het vrijen is algemeen
 • 12 Vrienden ik zal je een kluchtje verhalen
 • 13 't Was op een oudejaarsavond
 • 14 Op de lange weg en het smalle pad,santejee
 • 15 Mijn vader zei laatst tegen mij
 • 16 Vrienden stelt u in het ronden
 • 17 In het huisje waar ik vrijen ging
 • 18 Er was eens kermis in de stad
 • 19 Kom vrienden luister 's naar mijn lied
 • 20 Kom vrienden wilt 't dan weten datik ben getrouwd
 • 21 Komt vrienden hoort mijn lied eensaan
 • 22 Daar was een schippersmeisje