Compte Search Menu

 

Disponibilité et classement

ETHIOPIQUES 3: L'ÂGE D'OR DE LA MUS. ETHIOP. MOD. 1969-1975

 • Ref. MK9713
 • BUDA MUSIQUE.

Écouter les extraits

Pistes

 • 1 1973 Mahmoud Ahmed - Kulun Mankwalèsh
 • 2 1975 Mahmoud Ahmed - Lomiwen Tèqèbèlètch
 • 3 1972 Alèmayèhu Ashèté - Tèy Geryèlèshem
 • 4 1972 Alèmayèhu Ashèté - Tèmèlès
 • 5 1972 Hirut Bèqèlè - Alokèrkum Nèbèr
 • 6 1972 Hirut Bèqèlè - Essu Nèw Mèssèlègn
 • 7 1975 Hirut Bèqèlè - Yèqondjowotch Mendèr
 • 8 1975 Hirut Bèqèlè - Man Yawqal Yèbétén
 • 9 1975 Tlahoun Gèssèssè - Sema
 • 10 1975 Tlahoun Gèssèssè - Yèwnèt Messosso Mètch Yenèqanèqal
 • 11 1975 Tadèlè Bèqèlè - Enafqeshalèhu
 • 12 1975 Tadèlè Bèqèlè - Antchi Qondjo
 • 13 1975 Tèfèri Fèllèqè - Kèlkeyelegn
 • 14 1975 Tèfèri Fèllèqè -Aynamayé
 • 15 1975 Muluqèn Mèllèssè - Tènèsh Kèlbé Lay
 • 16 1975 Muluqèn Mèllèssè - Embwa Bèlèw
 • 17 1975 Alèmayèhu Ashèté - Etè Hoy
 • 18 1975 Alèmayèhu Ashèté - Haméta
 • 19 1975 Mahmoud Ahmed - Sèlam Almazeyé